Program for Det Gode Hospice i Danmark

Det Gode Hospice blev lanceret i 2005 af Realdania, Hospice Forum Danmark og Kræftens Bekæmpelse for at sætte fokus på arkitekturens rolle i den palliative indsats.

Der blev udviklet et modelprogram i 2006, og programmet blev senere genudgivet i en revideret version i 2009 på baggrund af Evaluering af de fysiske rammer på Hospice Djursland 2009, der er gennemført af Signal Arkitekter. Program for Det Gode Hospice er tidligere brugt som opslagsbog, tjekliste og udgangspunktet for et byggeprogram til planlægning, udvikling og udbygning af hospice. I dag anbefaler vi, at der tages udgangspunkt i Designprincipperne for Lindrende Arkitektur.

Programmet har været brugt i udviklingen af Hospice Djursland, Hospice Filidelfia, Hospice Søndergård og Hospice Svanevig.

 

Download

Program for Det Gode Hospice i Danmark 2009

 

Program for Det Gode Hospice i Danmark 2009 - 2

Evaluering af de fysiske rammer på Hospice Djursland 2009

 

Forside Evaluering af de fysiske rammer på Hospice Djursland 2009 copy - 2

Program for Det Gode Hospice i Danmark 2006

Forside Program for Det Gode Hospice 2006 copy - 2