Vidensbank

Vidensbanken indeholder litteratur, links til videnskabelige artikler og studier af arkitektur omkring livstruede syge udført af PAVI i forbindelse med udviklingen af Designprincipper for Lindrende Arkitektur. Du finder også en film om arkitektur og lindring.

Vidensbanken er ikke opdateret siden 2017. Det er tanken, at vidensbanken fra 2021 igen suppleres med relevante projekter m.v. Dog ikke umiddelbart med systematiske søgninger.

 

Litteratur

Film

Filmen bevæger sig mellem en række konkrete tematikker udledt af litteraturstudier, observationer og interviews med pårørende på et moderne hospice. Filmen danner dermed en kobling mellem den faktuelle viden om rum og brugeropfattelser. Filmen er tilrettelagt i et samarbejde mellem PAVI og Within Walls.

https://youtube.com/watch?v=9mGWkU_yLpA