Rundvisninger

Besøg i sundhedsarkitekturen

REHPA – Videncenter for Rehabilitering og Palliation afholdt i efteråret 2017 to studieture, hvor vi besøgte forskellige eksempler på sundhedsarkitektur for mennesker ramt af alvorlig sygdom. Læs mere om arrangementerne nedenfor og se billeder fra de enkelte huse i idekataloget.

Rundvisning, “Øst ” 

Arrangementet foregik i og omkring København og blev afholdt den 16. november 2017 fra kl. 09.30-17.00. Vi besøgte Diakonissestiftelsens Hospice, Ørestad Plejecenter og Kræftrådgivningen i Roskilde. Tryk på invitationen til højre og se en stor udgave.

Nedenfor listes arkitekterne bag de enkelte byggerier:

 

Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg, Nord Arkitekter

Ørestad Plejecenter, JJW Arkitekter

Kræftrådgivningen i Roskilde, Adept

 

 

 

Opsamling – ”Øst”

Rundvisningen ”Øst” blev en tur præget af mange tværfaglige diskussioner blandt deltagerne og besøg på institutioner med meget forskellige udtryk, med hver deres kontekst og skala. Snakken handlede sig om forskelligheden særligt i alrum og opholdsrum i de tre institutioner, og det blev diskuteret ”hvordan elementerne, der værdsættes af brugerne, kan prioriteres i udviklingen af arkitekturen?” og ”hvordan vi lærer af de bygninger, der allerede eksisterer i dag?”.

Undervejs debatterede deltagerne deres egne og brugernes perspektiver på arkitekturen. Flere af deltagerne værdsatte at opleve institutionernes forskellighed og særligt de stemningsskabende elementer blev fremhævet, som noget der bør indarbejdes i fremtidigt design af sundhedsarkitekturen. For andre satte turen tanker i gang om, hvordan brugernes perspektiver inddrages og prioriteres i designet af sundhedsarkitekturen.

 

Rundvisning, “Midtvest”

Det første arrangement var i Midtjylland den 30. oktober 2017 fra kl 07.45-17.00. Her besøgte vi Kræftrådgivningen i Herning, OK-Centret i Egå og Hospice Djursland i Rønde.  Tryk på invitationen til højre og se en stor udgave.

Vi blev vist rundt af de daglige brugere og ledere, nedenfor listes arkitekterne bag de enkelte byggerier:

 

Kræftrådgivningen i Herning, Claus Pryds Arkitekter

OK-Centret i Egå, Skala Arkitekter

Hospice Djursland i Rønde, C.F. Møller

 

 

 

 

Opsamling – ”Midtvest”

Arrangementet i ”Midtvest” blev en tur præget af høj faglighed og livlig diskussion blandt deltagerne. Snakken kom blandt andet til at dreje sig om forskelligheden i de tre institutioner. Det blev diskuteret ”hvilke elementer i designet, der har betydning for brugerne?”, ”hvordan designet i husene understøtter funktionalitet og livskvalitet?” og ”hvordan man sikre kvaliteten i designet både i forhold til stemning og funktionalitet?”.

Deltagerne havde mange positive tilbagemeldinger i forhold til dagens program og diskussioner, som blev opsamlet afslutningsvist. Flere af deltagerne fremhævede, at institutionernes forskellighed, prioriteringerne i designet og arbejdet med omgivelserne i den daglige brug gav stof til eftertanke. Andre fremhævede tværfagligheden og diskussionerne, som et stærkt og inspirerende element ved turen.

 

 

Rundvisning, “Fyn” 

Arrangement var planlagt til den 6. december 2017, men blev aflyst pga. for få tilmeldinger.