Litteraturliste

Her finder du litteraturlisten over de kilder, der er brugt i udarbejdelsen af designprincipperne

Nederst i litteraturlisten ses kilderne fra litteratursøgningen 2011, der også har været udgangspunktet for designprinipperne.  Litteratursøgningen beskrives mere detaljeret i Vidensbanken under fanen af samme navn.

 

Brendstrup, D., Simonsen, D., Rasmussen, E., Trangbæk & N. Krogager, R. (2012). Kunst på Hospice. 1. udgave 1. oplag. Hospice Djursland. Søgt nov. 2014.

http://www.netroom.dk/hospice/kunsten.html

Brunsgaard C., Larsen, T., Heiselberg, P. K.; Plenge & Knudstrup, M. (2010). Kvantitativ og kvalitativ evaluering af indeklimaet i Komfort Husene. Towards 2020 – Sustainable Cities and Buildings. Aalborg: Aalborg Universitet. Søgt nov. 2014.

http://vbn.aau.dk/da/publications/kvantitativ-og-kvalitativ-evaluering-af-indeklimaet-i-komfort-husene(6fa2ca13-7ac6-4d2e-ac98-10a6e145098a).html

Bygningsreglementet (2014). Bygningsreglementet. København: Energistyrelsen. Søgt nov. 2014.

http://bygningsreglementet.dk/

Erhvervs- og Byggestyrelsen (2010). Modelprogram for plejeboliger. Købehavn: Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania. Søgt nov. 2014.

http://prelancering.modelprogram.dk/plejeboliger/introduktion-til-modelprogram-for-plejeboliger/#.VNnZEvmG9Q0

Folmer, B. (2013). Rum og Interaktion. Aalborg: Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

Frandsen, A. K., Ryhl, C., Folmer, M. B., Fich, L. B., Øien, T.B., Sørensen, N. L. & Mullins, M.(2009). Helende Arkitektur. Aalborg: Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet. Søgt nov. 2014. http://vbn.aau.dk/files/17765285/Helende_arkitektur.pdf

Sidehenvisningerne til (Frandsen et al., 2009) heviser til opsumeringerne af det oprindelige studie. Navne på studierne kan ses her. 

Hee, I. & Henriksen, H. (2012). En ny måde at handle på. I: Løbner, S. (red.). Livet før døden: 20 år med hospice i Danmark: antologi. Frederiksberg: Unitas, 25-33.

Hospice Djursland (2014). Frivillige på Hospice Djursland. Rønde: Hospice Djursland. Søgt nov. 2014.

http://www.hospicedjursland.dk/8816/FRIVILLIGE

IKAS (2012). Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 2. Version. København: Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet. Søgt nov. 2014.

http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Sygehuse/2.-version.-Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse.aspx

Jarlbæk, L. & Vittrup, R. (2013) Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006. København: Palliativt Videncenter. Søgt nov. 2014.

http://www.pavi.dk/Libraries/projekter/Doedssted_i_Danmark_i_perioden_2004-2006.sflb.ashx

Johnsen, A.T. (2008). Palliative needs on Danish patients with advanced cancer. København: Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, København Universitet. Ph.d.-afhandling.

Jacobsen, B. A. (2010).”Debatten om bederum på hospitaler handler også om de ikke-religiøse”. København: Region Hovedstaden. Søgt nov. 2014.

http://www.religion.dk/religionsanalysen/2014-05-07-%E2%80%9Ddebatten-om-bederum-p%C3%A5-hospitaler-handler-ogs%C3%A5-om-de-ikke-religi%C3%B8se%E2%80%9D

Maslow, A. H. & Mintz, N.L., (1956). Effects of aesthetic surroundings: Initial effects of three aesthetic conditions upon perceiving “energy” and “well-being” in faces.  Journal of Psychology, 41, pp. 247.

McDonald, L. (2010) Florence Nightingale. London: Continuum

Nielsen, S. M. L. (2013) Stemningsrummet om det at dø – Om beboeres og pårørendes oplevelser af fysiske omgivelser på et hospice i Danmark. København: Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Kandidatafhandling. Søgt nov. 2014. Se mere via linket her

PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation (2014a) Palliativguiden. København: PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet. Søgt nov. 2014.

http://pavi.dk/Palliativguiden/Palliativguiden.aspx#here

Region Nord (2013). Byggeprogram; Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg: Region Nord. Søgt nov. 2014.

http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Sundhed/Til%20sundhedsfaglige%20og%20samarbejdspartnere/Nyt%20Aalborg%20UH/Byggeprogram%20med%20bilag.ashx

Region Midt (2012). DNV-Gødstrup; Byggeprogram, etape 1. Region Midt. Søgt nov. 2014. http://www.dnv.rm.dk/files/Hospital/Vest/Administrationen/DNV/Download/Dokumenter/Byggeprogram/DNV-C-BP-08-Byggeprogram_etape_1.pdf

Region Hovedstaden (2010). Regionhovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur. København: Region Hovedstaden. Søgt nov. 2014.

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/0445BAE1-2CA5-414F-AF9C-B59FBEFDA1F9/0/SamletRapportHelendeArkitektur.pdf

Realdania(2006). Program for Det Gode Hospice i Danmark, En skitse til hospice som en del af den palliative indsats. 1. Udgave. København: Realdania. Søgt nov. 2014

http://www.pavi.dk/Libraries/Diverse_dokumenter/program-for-det-gode-hospice-2006.sflb.ashx

Realdania. (2009). Program for Det Gode Hospice i Danmark. 2. Udgave. København: Realdania. Søgt nov. 2014

www.pavi.dk/Libraries/Diverse_dokumenter/10163_Ny_Hospice_Rapport_090921_2.sflb.ashx

Realdania. (2009e). Evalueringen af Hospice Djursland.Realdania. Søgt nov. 2014

http://arkitektur-lindring.dk/wp-content/uploads/2014/11/Evaluering-af-de-fysiske-rammer-p%C3%A5-Hospice-Djursland-2009.pdf

Saunders, C. (2006) Selected writings 1958 – 2004. Oxford: University Press, 2006

Statens Byggeforskningsinstitut. (1997). Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. København: Aalborg Universitet. Søgt nov. 2014

http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/bygningsindretning/indretning-af-eldreboliger-for-fysisk-plejekrevende-m-fl/indretning-af-eldreboliger-for-fysisk-plejekrevende.pdf

Statens Serum Institut (2013) Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 1. Udgave. København: Statens Serum Institut. Søgt nov. 2014

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Nybygning%20og%20renovering%201%20udg%202013.ashx

Sundhedsstyrelsen (2011). Anbefalinger for Palliativ Indsats. Version 1.1. København: Sundhedsstyrelsen. Søgt nov. 2014 https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/SYB/Palliation/PalliativeIndsats_anbef.pdf

Tellervo, J. & Jessen, M. (2014). Kortlægning af kommunale institutioner med særlige palliative tilbud. Købehavn: PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Timm, H. (2014). Historien om Palliation i Danmark. I Husebø, S., Landmark, B.T., Agger, N. P., Raunkiær, M., Moser, I., Frost, T., Synnes, O., Hirsch, A., Ottesenm S., Cronfalk, B. S. (Ed.) Hva er palliasjon?. (s. 15-19) Omsorg, 3.

Timm, H. & Vittrup, R. (2013). Mapping and comparison of palliative care nationally and across nations: Denmark as a case in point. Mortality, 18(2), 116-119.

Timm, H., Vittrup, R., Tellervo, J. (2013). Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark(2009-2012) København: Palliativt Videncenter. Syddansk Universitet http://www.pavi.dk/Libraries/Diverse_dokumenter/PA_0313_Kortl%C3%A6gning_I_okt_2012_www.sflb.ashx

Timmermann, C., Uhrenfeldt, L., Høybye, M. T. og Birkelund, R. (2014). A palliative environment: Caring for seriously ill hospital patients. Syddansk Universitet (Ed.) Palliative and Supportive Care page. Cambridge University Press, 2014

The Kings Fund. (2007). Environmental Design Audit Tool, Principles for the Design of Residential and Day Care Homes and Hospices. England. Søgt nov. 2014

http://www.kingsfund.org.uk/projects/enhancing-healing-environment/hospice-design

The Kings Fund (2014b). Principles of Hospice Design. England: The Kings Fund. Søgt nov. 2014

http://www.kingsfund.org.uk/projects/enhancing-healing-environment/hospice-design

The Kings Fund (2008c). Improving elements in end of life care. England: The Kings Fund

Volf, C. (2014). En sundere arkitektur basseret på solens asymmetriske lys. LYS (1)

World Health Organization. (2004). WHO Definition of Palliative Care. World Health Organization. Søgt nov. 2014

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

Årsberetninger og patientstatistik (2004) Årsberetninger og patientstatistik. Fra Sct. Maria Hospice Center i Vejle, Hospice Søholm i Århus, KamillianerGaardens Hospice i Aalborg, Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg, Sankt Lukas Hospice og Hjemmehospice i Hellerup

Artikler fra litteratursøgningen (2011)

Barton, M., Hood, D. & Roggy, S. (1998). First know thyself… The value of a hospice environmental analysis. The American Journal of Hospice and Palliative Care, March/April.

Broom, A. & Cavenagh, J. (2001). On the meaning and experiences of living and dying in an Australian hospice. Health, Sage, juni.

Combe, K. (2011). Building the future. Nursing Standard, 25(26), 6-20.

Davis, S., Byers, S., Nay, R. & Koch, S. (2009). Guiding design of dementia friendly environments in residential care settings: Considering the living experiences. Dementia, 8, 185.

Degrémont N. (1998). Palliative care and architecture from hospital to people.European Journal of Palliative Care, 5(4).

Faulkner, J. (2010). Homelike design appeals to patients and families. Hospice Management Advisor, apr.

Firth, S. (1999). Counseling model: creating a healing environment in hospitals. Patient Education and Counseling, 36, 81-89.

Fricker, J. (2008). Design, Caring through architecture, 9, 521-522. http://Oncology.thelancet.com

Healy, V. (1986a). The hospice Garden: Addressing the patients’ needs through landscape. Del 1. American Journal of Hospice and Palliative Medicine/ the American Journal of Hospice Care, September/Oktober.

Healy, V. (1986b). The hospice Garden Addressing the patients’ needs through landscape. Del 2. American Journal of Hospice and Palliative Medicin/ the American Journal of Hospice Care. September/Oktober.

Hospital Home Health (2005). Adding hospice beds: Profiles of two efforts. Hospital Home Health, GA: American Health Consultants, nov.

Lawton, J. (1997). A room with a view. Nursing Times, 93(34), 53-54.

Lee, L. (2010). Building a life beyond cancer: Maggie’s Centres. European Journal of Palliative Care, 17(4).

Homicki, B. & Joyce, E. K. (2004). Art illuminates Patients’ Experience at the Massachusetts General Hospital Cancer Center. The Oncologist, 9, 111-114.

Hunt, L. (2011). Environments designed to heal. Nursing older people, 23(1).

Malmborg, A. (2000). Hospice de Beaune – et för de sjuka. Läkartidningen. 97(24)

Nuelsen, P. H.(1988). AIDS care and architecture. Journal of Ambulatory Care Management, Maj.

Pease, N. J. F. & Finlay, I. G. (2002). Do patients and their relatives prefer single cubicles or shared wards. Palliative Medicine, 16, 445-446.

Reed, R. A. (1995) Creating a healing environment by design. Journal of ambulatory care management, 18.

Robeznicks, A. (2007). Lighting the way. Modern Healthcare, 37(38), 1-10.

Rowlands, J. & Noble, S. (2008). How does the environment impact on the quality of life of advanced cancer patients? A qualitative study with implications for ward design. Palliative Medicine, 22, 768-774.

Ruddick, W. (1994). Transforming Homes and Hospitals. Hastings Center Report, 24 (5), 11-14.

Spichiger, E.(2009). Being in the hospital: An interpretive phenomenological study of terminally ill cancer patients’ experiences. European Journal of Oncology Nursing, 13.

Steele, E. Finding hope in treatment, Art to heal, art as a healing tool.

Stropko-O’Leary, P. (2010). Feasibility, financing, and design are keys to success of inpatient hospice. Hospice management Advisor, apr.

Sweitzer, G. (1997). The need for adjustable lighting in palliative care. European Journal of Palliative Care 1997, 4.

Sällström, C., Sandman, P. O. & Norberg, A. (1987). Relatives’ experience of the terminal care of long-term geriatric patients in open-plan rooms. Scandinavian Journal of Caring Science, 1(3-4), 133-40.

Van Dijk, P. (1995). Combining aesthetics and practicality in health care architecture. Journal of Ambulatory Care Management, 18.

 

Artikler fra litteratursøgningen (2016-17)

 

Abbott, K. H., Sago, J. G., Breen, C. M., Abernethy, A. P., & Tulsky, J. A. 2001. Families looking back: one year after discussion of withdrawal or withholding of life-sustaining support. Crit Care Med, 29(1), 197-201.

Beckstrand, R. L., Giles, V. C., Luthy, K. E., Callister, L. C., & Heaston, S. 2012. The Last Frontier: Rural Emergency Nurses’ Perceptions of End-of-Life Care Obstacles. JEN: Journal of Emergency Nursing, 38(5), e15-25 11p. doi:10.1016/j.jen.2012.01.003

Beckstrand, R. L., & Kirchhoff, K. T. 2005. Providing end-of-life care to patients: critical care nurses’ perceived obstacles and supportive behaviors. American Journal of Critical Care, 14 (5), 395 – 403.

Beckstrand, R. L., Rasmussen, R. J., Luthy, K. E., & Heaston, S. 2012b. Emergency Nurses’ Perception of Department Design as an Obstacle to Providing End-of-Life Care, Journal of Emergency Nursing, 38(5), e27-e32.

Beckstrand, R. L., Smith, M. D., Heaston, S., & Bond, A. E. 2008. Emergency nurses’ perceptions of size, frequency, and magnitude of obstacles and supportive behaviors in end-of-life care. J Emerg Nurs, 34(4), 290-300.

Beckstrand, R. L., Wood, R. D., Callister, L. C., Luthy, K. E., & Heaston, S. 2012c. Emergency Nurses’ Suggestions for Improving End-of-Life Care Obstacles. JEN: Journal of Emergency Nursing, 38(5), e7-e14 11p. doi:10.1016/j.jen.2012.03.008

Bishop, J. 2010. Students grapple with life and death issues. Health estate, 64(9), 47-52.

Brereton, L., Gardiner, C., Gott, M., Ingleton, C., Barnes, S., & Carroll, C. 2012. The hospital environment for end of life care of older adults and their families: an integrative review. J Adv Nurs, 68(5), 981-993.

Broom, A., & Cavenagh, J. 2011. On the meanings and experiences of living and dying in an Australian hospice. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health Illness & Medicine, 15(1), 96-111 116p.

Day, K., Carreon, D., & Stump, C. 2000. The Therapeutic Design of Environments for People With Dementia: A Review of the Empirical Research. The Gerontologist, 40(4), 397-416.

De La Cuesta, C., & Sandelowski, M. 2005. Tenerlos en la casa: The material world and craft of family caregiving for relatives with dementia. Journal of Transcultural Nursing, 16(3), 218-225.

Dosser, I. & Kennedy, C. 2012. Family carers’ experiences of support at the end of life: carers’ and health professionals’ views. Int J Palliat Nurs, 18(10), 491-497 497p.

Edvardsson, J. D., Sandman, P., & Rasmussen, B. H. 2005. Sensing an atmosphere of ease: a tentative theory of supportive care settings. Scandinavian journal of caring sciences, 19(4), 344-353 310p.

Forrester, L. 2008. Bereaved parents’ experiences of the use of ‘cold bedrooms’ following the death of their child, Int J Palliat Nurs, 14(12), 578-585.

Fridh, I., Forsberg, A., & Bergbom, I. 2009. Close relatives’ experiences of caring and of the physical environment when a loved one dies in an ICU. Intensive and Critical Care Nursing, 25(3), 111-119.

Gardiner, C., Brereton, L., Gott, M., Ingleton, C., & Barnes, S. 2011. Exploring health professionals’ views regarding the optimum physical environment for palliative and end of life care in the acute hospital setting: a qualitative study. BMJ Support Palliat Care, 1(2), 162-166.

Hearson, B., & Sawatzky, J. A. 2008. Sleep disturbance in patients with advanced cancer. Int J Palliat Nurs, 14(1), 30-37.

Heaston, S., Beckstrand, R. L., Bond, A. E., & Palmer, S. P. 2006. Emergency Nurses’ Perceptions of Obstacles and Supportive Behaviors in End-of-Life Care. Journal of Emergency Nursing, 32(6), 477-485.

James, R. 2008. Noise and acoustics in renal units and hospitals. J Ren Care, 34(1), 33-37.

Jelinek, G. A., Marck, C. H., Weiland, T. J., Philip, J., Boughey, M., Weil, J., & Lane, H. 2013. Caught in the middle: Tensions around the emergency department care of people with advanced cancer. Emergency Medicine Australasia, 25(2), 154-160 157p.

Kayser-Jones, J., Schell, E., Lyons, W., Kris, A. E., Chan, J., & Beard, R. L. 2003. Factors that influence end-of-life care in nursing homes: The physical environment, inadequate staffing, and lack of supervision. The Gerontologist, 43(SpecIssue2), 76-84.

Kellehear, A., Pugh, E., & Atter, L. 2009. Home away from home? A case study of bedside objects in a hospice. Int J Palliat Nurs, 15(3), 148-152 145p.

Lowton, K. 2009. ‘A bed in the middle of nowhere’: parents’ meanings of place of death for adults with cystic fibrosis. Social Science & Medicine, 69(7), 1056-1062 1057p.

Marquardt, G., Bueter, K., & Motzek, T. 2014. Impact of the design of the built environment on people with dementia: an evidence-based review, [7]. Herd, 8(1), 127-157.

McCallum, A., & Mcconigley, R. 2013. Nurses’ perceptions of caring for dying patients in an open critical care unit: a descriptive exploratory study. Int J Palliat Nurs, 19(1), 25-30.

Midson, R., & Carter, B. 2010. Addressing end of life care issues in a tertiary treatment centre: lessons learned from surveying parents’ experiences. Journal of Child Health Care, 14(1), 52-66 15p.

Moore, A., Carter, B., Hunt, A., & Sheikh, K. 2013. ‘I am closer to this place’–space, place and notions of home in lived experiences of hospice day care. Health Place, 19, 151-158.

Nelson, E. C, Mohr J. J., Batalden, P. B., Plume S. K. 1996. Improving health care, Part 1: The clinical value compass, Jt Comm J Qual Improv. 1996 Apr; 22(4) 243-258.

Pierce, S. F. 1999. Improving end-of-life care: gathering suggestions from family members. Nurs Forum, 34(2), 5-14.

Rasmussen, B. H., & Edvardsson, D. 2007. The influence of environment in palliative care: supporting or hindering experiences of ‘at-homeness’. Contemporary Nurse: A Journal for the Australian Nursing Profession, 27(1), 119-131 113p.

Rigby, J., Payne, S., & Froggatt, K. 2010. Review: what evidence is there about the specific environmental needs of older people who are near the end of life and are cared for in hospices or similar institutions? A literature review. Palliativ Med, 24(3), 268-285.

Rowlands, J., & Noble, S. 2008. How does the environment impact on the quality of life of advanced cancer patients? A qualitative study with implications for ward design. Palliat Med, 22(6), 768-774

Schfield, P., & Payne, S. 2003. A pilot study into the use of a multisensory environment (Snoezelen) within a palliative day-care setting. Int J Palliat Nurs, 9(3), 124-130 126p.

Slatyer, S., Pienaar, C., Williams, A. M., Proctor, K., & Hewitt, L. 2015. Finding privacy from a public death: a qualitative exploration of how a dedicated space for end-of-life care in an acute hospital impacts on dying patients and their families. J Clin Nurs, 24(15/16), 2164-2174 2111p.

Stenekes, S. J., Ens, C. D. L., Harlos, M., Chochinov, H. M., & Mytopher, K. 2014. A Descriptive Study Evaluating Perinatal Healthcare Providers’ Perspectives of Palliative Programming in 3 Canadian Institutions. Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 28(4), 280-289 210p.

Stormberg, M., W. 2009. Guest at hospice: time for consideration. Am J Hosp Palliat Care, 26(4), 277-280.

Torrington, J. 2009. The design of technology and environments to support enjoyable activity for people with dementia. Alter, 3(2), 123-137

Zomorodi, M. & Bowen, G. L. 2010. Value-behavior congruency when providing end-of-life care in the intensive care unit. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 12(5), 295-302 298p.