Rådgivning

Støtte til brug af
Designprincipper om Lindrende Arkitektur

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation tilbød rådgivning med ekspertviden om Designprincipper for Lindrende Arkitektur i forbindelse med en byggeproces. Rådgivningen blev tilbudt i forbindelse med ombygning, renovering og nybyg af institutioner som hospice, plejehjem eller afdelinger på et hospital. Den tog udgangspunkt i det specifikke byggeri og et forskningsbaseret grundlag af viden om netop denne type arkitektur.

Rådgivningen blev givet af Kirstine Falk, der fungerede som en slags ekspert i feltet (AL-Ekspert) og til daglig indgik i projektgruppen ”Arkitektur og Lindring”. Hun fungerede som sparringspartner og stillede viden til rådighed for bygherren og dennes rådgivere, men uden rådgiveransvar, som eksempelvis en traditionel bygherrerådgiver. Når AL-Eksperten blev involveret i processen, skete det således via Bygherren, som vist i illustrationen.

Rådgivningen tog udgangspunkt i Designprincipper for Lindrende Arkitektur, som beskriver forskningsbaseret viden om betydningen af omgivelser, arkitektur og indretning for mennesker ramt af livstruende sygdom eller svækkelse, deres pårørende og personalet omkring dem.

I rådgivningen blev designprincipperne brugt til at:

  • beskrive den forskningsbaserede viden
  • italesætte brugernes perspektiv
  • vurdere omgivelser, arkitektur og indretning
  • fastholde prioriteringer i designet igennem processen

Se mere om designprincipperne under fanen DESIGNPRINCIPPER.

Både rådgivning og designprincipperne blev skabt for at sikre, at fremtidige miljøer for mennesker ramt af livstruende sygdom og svækkelse designes på et solidt grundlag af viden om arkitekturens betydning for patienter, pårørende og personale.

Rådgivningen var et gratis tilbud under forudsætning af følgende:

  • Designprincipperne bruges i byggeprocessen
  • Institutionens brugere inddrages i byggeprocessen
  • REHPA fik mulighed for at evaluere byggeriet efterfølgende

Rådgivningsinitiativet var inspireret af et lignende initiativ i England fra Kings Fund. Projektet fra Kings Fund arbejder ligeledes med brugerinvolveringsprocesser i forbindelse med ændringer og forbedringer af rammerne i de palliative enheder i England.

Rådgivningsforløb

Rådgivningen tog udgangspunkt i et specifikt forløb, som hovedsageligt ligger i den tidlige del af processen, inden byggeriet er designet. AL-Eksperten kunne dog kontaktes løbende igennem processen, hvis der opstod konkrete problemstillinger.

Rådgivningsforløbene beskrives med udgangspunkt i at processen, anskues som bestående af forskellige faser. I denne beskrivelse opdeles processen i fem faser: Ide- og planlægningsfasen, Programfasen, Designfasen, Projekterings- og Byggefasen og endeligt Drift og Brug, hvor brugerne flytter ind og tager huset i brug.

I diagrammet nedenfor kan du se fasernes karakteristika, de personer, der typisk indgik og ekspertrådgivningen i hver enkelt fase. Arkitektur og Lindrings Eksperten forkortes i diagrammet som AL-Ekspert.

Tryk på pilen til højre for at komme videre til næste fase i diagrammet.

Beskrivelsen af byggeprocessen og de anbefalinger, der ligger i den er udarbejdet på baggrund af procesanbefalinger i ”Program for Det Gode Hospice i Danmark (2009)””Fra nye behov til nye rum” fra Bygherreforeningen og procesanbefalingerne fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.

REHPA-tilbuddet er i dag afsluttet.

 

Aktuelle erfaringer med rådgivning

Rådgivningen har været involveret i en række forløb. I det følgende ses erfaringerne fra to udvalgte forløb. Et forløb beskriver, hvordan rådgivningen blev inddraget da en palliativ afdeling blev etableret på et eksisterende akutplejehjem og et andet forløb beskriver involveringen ved ombygningen af et hospice. De involverede aktører beskriver ligeledes deres erfaringer med rådgivningen, brugen af designprincipperne og med deres nye rammer.

 

Ny palliativ afdeling på et akutplejehjem – Vigerslevhus

AL-Eksperten blev inddraget, da det eksisterende Akutplejehjem Vigerslevhus i Valby skulle etablere en palliativ afdeling på en etage, hvor der tidligere havde været akutplejehjem. Rådgivningen blev i dette tilfælde ikke inddraget i sin fulde form. Den blev dog inddraget på et designmøde med bl.a. arkitekter og beslutningstagere. I udviklingen af designet bidrog AL-Eksperten med rådgivning om planløsninger samt udformning og valg af møbler. Byggeriet blev gennemført i 2015.

 

 

Helle Christensen, afdelingsleder på Vigerslevhus palliativ afdeling

”Medarbejdere er kommet til mig og har sagt, at de ville være kede af at skulle være andre steder, fordi rammernes udseende betyder meget for deres arbejdsglæde” Helle beskriver, at ”trægulvet gør en kæmpe forskel. Det er hjemmeligt, naturligt og ikke så institutionsagtigt.”

Helle Christensen, afdelingsleder på Vigerslevhus Palliativ Afdeling

 

 

 

 

 

 

Ole Andersen, Leder af Vigerslevhus Akutplejehjem

”Det kan være svært at holde fokus på de rigtige valg igennem en byggeproces. Rådgivningen støttede os til at træffe beslutninger, hvor vi prioriterede de rigtige ting til glæde for både patienter, pårørende og personale. Vi oplever ofte at pårørende giver udtryk for, at der er en ”dejlig ro, som får én til at slappe af”, når man kommer ind i afdelingen – det tager vi som udtryk for, at vi faktisk har taget de rigtige valg.”

Ole Andersen, Leder af Vigerslevhus Akutplejehjem

 

Brugerinddragelse og fokus på designprincipper – Hospice Sydvestjylland

Da Hospice Sydvestjylland i oktober 2015 åbnede i nyrenoverede lokaler var personalet også blevet inddraget i udviklingen af designet og indretningen. I samarbejde med AL-Eksperten havde Hospice Sydvestjylland fokus på brugerinddragelse gennem workshops både før og efter byggeriet. Ombygningen resulterede bl.a. i at en lang række faciliteter blev flyttet rundt og bygget om inden for hospicets eksisterende ydervægge. Der blev etableret fem nye sengestuer på en uudnyttet etage, flere af de eksisterende sengestuer blev ombygget og udvidet og en række fællesrum og kontorer blev flyttet rundt og bygget om. Både personalet og lederen har lagt mærke til, at det er anderledes at være i huset, efter de er flyttet ind i de renoverede og ombyggede omgivelser.

 

Ragnhild Rabjerg, Hospiceleder på Hospice Sydvestjylland

”De pårørende opholder sig mere på hele hospicet, alle de nye hyggekroge er taget i brug efter det er blevet bygget om. Patienter og pårørende indtager stuerne, og de kommer med alle deres sager og flytter ind. De er sammen her” fortæller Ragnhild Rabjerg, hospiceleder på Hospice Sydvestjylland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gitta, receptionist

Husets receptionist har også bemærket at der er flere mennesker i huset, og at de kommer rundt i huset nu efter ombygningen.

”Der er flere mennesker, der giver sig tid til at færdes rundt i huset. I det hele taget er der bare mere liv og aktivitet” beskriver Gitta.

 

 

 

 

 

 

 

 

anette, Hospice Sydvestjylland

En sygeplejerske er særligt glad for et nyetableret opholdsrum på husets øverste etage, hvor der før var kontorer.

”Det er fantastisk, at rummet er blevet så åbent. Vi får meget mere lys ind.” fortæller Anette, sygeplejerske Hospice Sydvestjylland.