Om Arkitektur og Lindring

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation satte med projektet Arkitektur & Lindring fokus på arkitekturen som en del af den palliative indsats. Projektet er afsluttet ultimo 2017.

Projektet Arkitektur og Lindring var båret af et ønske om at styrke arkitekturen og rammerne omkring den lindrende indsats til patienter ramt af livstruende sygdom, deres pårørende og personale. Det blev startet i 2012 og formelt afsluttet med udgangen af 2017.

I Projektet Arkitektur & Lindring blev indsamlet, udviklet og formidlet viden om arkitektur og lindring, dernæst blev der fra 2014-2017 rådgivet og støttet til inddragelse af viden i forbindelse med byggeprojekter.

I disse år er arkitekturen og omgivelsernes indflydelse på patienterne for alvor blevet sat i fokus med begrebet Helende Arkitektur (2009), der beskrives i rapporten af samme navn. Rapporten har været anvendt i forbindelse med udviklingen af de nye ‘supersygehuse’.

REHPA definerede med dette projekt begrebet ”Lindrende Arkitektur” som en arkitektur, hvor rammerne spiller sammen med den lindrende (palliative) indsats. En definition som sætter fokus på arkitekturens indflydelse på og samspil med den lindrende indsats, de palliative patienter, deres pårørende og personalet i de forskellige organisatoriske enheder.

Projektet er funderet i tankerne fra ”Program for Det Gode Hospice i Danmark”, udgivet i 2006 og genudgivet i 2009.

Projektet blev drevet af først PAVI, Palliativt Videncenter og siden REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation i et samarbejde med Signal Arkitekter. Siden 2015 har videncenteret arbejdet for at styrke den rehabiliterende og palliative indsats for mennesker ramt af livstruende sygdom. Projekt Arkitektur & Lindring havde dog kun fokus på arkitekturen i forbindelse med den palliative indsats.