Arkitektur & Lindring

Lys, lyd, luft og temperatur påvirker stress, ubehag, orientering, søvn, depression, smerter og fejl

Om Arkitektur & Lindring

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation satte med projektet “Arkitektur & Lindring” fokus på arkitekturen som en del af den palliative indsats. Arkitekturen og hospicefilosofien kan i samarbejde bidrage til lindring og livskvalitet for patienter og pårørende. REHPA indsamlede, udviklede og formidlede i perioden 2012-2018 viden om arkitektur og palliation og rådgav om, hvordan viden omsættes til praksis.

Det egentlige projekt er afsluttet ultimo 2017, og websitet vedrørende dette opdateres ikke længere, men den faglige viden, herunder designprincipperne for arkitektur og lindring, er stadig interessant og relevant.

Læs mere

Designprincipper

Designprincipper for Lindrende Arkitektur er udviklet som en tilgang, der kan bruges i nybyg, ombyg og renovering af rammerne omkring mennesker ramt af livstruende sygdom.

Læs mere om de fem designprincipper

Eksempel

Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl.

Læs mere

Rådgivning - Fra princip til praksis

I projektets sidste tre år blev tilbudt en rådgivende funktion, hvor hospicer, plejehjem og hospitalsafdelinger kunne få viden og støtte til at anvende ”Designprincipper for Lindrende Arkitektur” i en byggeproces.

Læs mere

Vidensbank

Litteratur, videnskabelige artikler og studier af arkitekturen om livstruede syge er samlet i vidensbanken, der dog ikke er opdateret siden 2017.

Læs mere

Evaluering

Brugerevaluering af Projekt Livsrum – Et samarbejde mellem Realdania, Kræftens Bekæmpelse og REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Læs mere om evalueringen