Arkitektur & Lindring

Lys, lyd, luft og temperatur påvirker stress, ubehag, orientering, søvn, depression, smerter og fejl

Om Arkitektur & Lindring

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation sætter med projektet Arkitektur & Lindring fokus på arkitekturen som en del af den palliative indsats. Arkitekturen og hospicefilosofien kan i samarbejde bidrage til lindring og livskvalitet for patienter og pårørende. REHPA indsamler, udvikler og formidler viden om arkitektur og palliation og rådgiver om, hvordan viden omsættes til praksis.

Projektet er afsluttet ultimo 2017 og websitet opdateres ikke, men den faglige viden er stadig interessant og relevant.

Læs mere

Designprincipper

Designprincipper for Lindrende Arkitektur er udviklet som et redskab, der kan bruges i nybyg, ombyg og renovering af rammerne omkring mennesker ramt af livstruende sygdom.

Læs mere

Rådgivning - Fra princip til praksis

En rådgivende funktion hvor hospicer, plejehjem og hospitalsafdelinger kan få viden og støtte til at anvende ”Designprincipper for Lindrende Arkitektur” i en byggeproces.

Læs mere

Kontakt

Projektleder, professor Helle Timm

Presseansvarlig Anette Fly

Læs mere

Netværk

Bliv medlem af et Linked In netværk for personer med interesse i Arkitektur og Lindring.

Læs mere

Vidensbank

Litteratur, videnskabelige artikler og studier af arkitekturen omkring livstruede syge er samlet i vidensbanken. Den opdateres løbende med litteratursøgninger.

Læs mere