Workshop – 2016

Udvikling af rum for patienter,
pårørende og personale

Den 14. juni 2016 blev afholdt en workshop med fokus på inddragelse af forskningsbaseret viden og brugerperspektiver (se invitationen her). Workshoppen blev en dag med oplæg, netværk og livlige diskussioner mellem forskellige faggrupper. Der var en stor repræsentation af fagpersoner fra regioner og kommuner, der arbejder med udviklingen af sundhedsvæsnets institutioner. En stor del af deltagerene var også rådgivere såsom arkitekter og designere, der arbejder med at udviklingen af forskellige institutioner i sundhedsvæsnet herunder både sygehuse, plejehjem og hospicer. (Se deltagerlisten her)

 

PROGRAM (hent programmet)

12:45                          The, kaffe, frugt og vand

13:00                          Velkommen

13:15                           Brug af og erfaringer i design og byggeprocesser i sundhedsvæsnet

_                                  (se oplægget her)

_                                  ved Mette Blicher, sygeplejeske, arkitekt, PhD

14:00                          Pause: Kaffe og kage

14:10                           Erfaringer fra en byggeproces (se oplægget her)

_                                   ved Ragnhild Rabjerg, leder af Hospice Sydvestjylland

14:40                           Brugerperspektiver på arkitektur, på baggrund af

_                                   ”Brugerevaluering af Projekt Livsrum” (se oplægget her)

_                                   se mere om evalueringen her

_                                    ved Kirstine Falk, Projektmedarbejder, REHPA

15:00                           Workshop og debat (se slides her)

15:45                           Afrunding

16:00                           Dagens program er slut

 

Workshoppen tog udgangspunkt i deltagernes indsendte på forhånd indsendte udsagn. Udsagnene var bearbejdet og gjort mere diskussionsrettede, så de passede til diskussionerne. (se udsagnene her)

 

Diskussionerne kom især til at dreje sig om brugerinvolvering. Det blev bl.a. diskuteret;

 

 

På dagen blev også udleveret en folder om den støttende rådgivning, som tilbydes i projekt Arkitektur & Lindring (Se folderen om rådgivningen her). Rådgivning om arkitekturens betydning for palliative patienter og lignende patientgrupper. Rådgivningen tilbydes kun i en begrænset periode og er en del af et forskningsprojekt. Læs mere her

Du / I er meget velkomne til at henvende dig/jer, hvis du / I har kommentarer til dagen eller har lyst til at høre mere om den støttende funktion, vi tilbyder i projektet.