Nyetableret niche på 1 sal i gangzone – Hospice Sydvestjylland