Kræftrådgivningen i Herning – huset i sin kontekst