Køkkenalrummet dobbelthøjt – Kræftrådgivningen i Vejle