Litteraturliste

Her finder du litteraturlisten over de kilder, der er brugt i udarbejdelsen af designprincipperne

Nederst i litteraturlisten ses kilderne fra litteratursøgningen 2011, der også har været udgangspunktet for designprinipperne.  Litteratursøgningen beskrives mere detaljeret i Vidensbanken under fanen af samme navn.

 

Brendstrup, D., Simonsen, D., Rasmussen, E., Trangbæk & N. Krogager, R. (2012). Kunst på Hospice. 1. udgave 1. oplag. Hospice Djursland. Søgt nov. 2014.

http://www.netroom.dk/hospice/kunsten.html

Brunsgaard C., Larsen, T., Heiselberg, P. K.; Plenge & Knudstrup, M. (2010). Kvantitativ og kvalitativ evaluering af indeklimaet i Komfort Husene. Towards 2020 – Sustainable Cities and Buildings. Aalborg: Aalborg Universitet. Søgt nov. 2014.

http://vbn.aau.dk/da/publications/kvantitativ-og-kvalitativ-evaluering-af-indeklimaet-i-komfort-husene(6fa2ca13-7ac6-4d2e-ac98-10a6e145098a).html

Bygningsreglementet (2014). Bygningsreglementet. København: Energistyrelsen. Søgt nov. 2014.

http://bygningsreglementet.dk/

Erhvervs- og Byggestyrelsen (2010). Modelprogram for plejeboliger. Købehavn: Erhvervs- og Byggestyrelsen og Realdania. Søgt nov. 2014.

http://prelancering.modelprogram.dk/plejeboliger/introduktion-til-modelprogram-for-plejeboliger/#.VNnZEvmG9Q0

Folmer, B. (2013). Rum og Interaktion. Aalborg: Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

Frandsen, A. K., Ryhl, C., Folmer, M. B., Fich, L. B., Øien, T.B., Sørensen, N. L. & Mullins, M.(2009). Helende Arkitektur. Aalborg: Institut for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet. Søgt nov. 2014. http://vbn.aau.dk/files/17765285/Helende_arkitektur.pdf

Sidehenvisningerne til (Frandsen et al., 2009) heviser til opsumeringerne af det oprindelige studie. Navne på studierne kan ses her. 

Hee, I. & Henriksen, H. (2012). En ny måde at handle på. I: Løbner, S. (red.). Livet før døden: 20 år med hospice i Danmark: antologi. Frederiksberg: Unitas, 25-33.

Hospice Djursland (2014). Frivillige på Hospice Djursland. Rønde: Hospice Djursland. Søgt nov. 2014.

http://www.hospicedjursland.dk/8816/FRIVILLIGE

IKAS (2012). Den Danske Kvalitetsmodel. Akkrediteringsstandarder for sygehuse. 2. Version. København: Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsnet. Søgt nov. 2014.

http://www.ikas.dk/Sundhedsfaglig/Sygehuse/2.-version.-Akkrediteringsstandarder-for-sygehuse.aspx

Jarlbæk, L. & Vittrup, R. (2013) Dødssted i Danmark i perioden 2004 til 2006. København: Palliativt Videncenter. Søgt nov. 2014.

http://www.pavi.dk/Libraries/projekter/Doedssted_i_Danmark_i_perioden_2004-2006.sflb.ashx

Johnsen, A.T. (2008). Palliative needs on Danish patients with advanced cancer. København: Det sundhedsvidenskabelige Fakultet, København Universitet. Ph.d.-afhandling.

Jacobsen, B. A. (2010).”Debatten om bederum på hospitaler handler også om de ikke-religiøse”. København: Region Hovedstaden. Søgt nov. 2014.

http://www.religion.dk/religionsanalysen/2014-05-07-%E2%80%9Ddebatten-om-bederum-p%C3%A5-hospitaler-handler-ogs%C3%A5-om-de-ikke-religi%C3%B8se%E2%80%9D

Maslow, A. H. & Mintz, N.L., (1956). Effects of aesthetic surroundings: Initial effects of three aesthetic conditions upon perceiving “energy” and “well-being” in faces.  Journal of Psychology, 41, pp. 247.

McDonald, L. (2010) Florence Nightingale. London: Continuum

Nielsen, S. M. L. (2013) Stemningsrummet om det at dø – Om beboeres og pårørendes oplevelser af fysiske omgivelser på et hospice i Danmark. København: Institut for Antropologi, Københavns Universitet. Kandidatafhandling. Søgt nov. 2014. Se mere via linket her

PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation (2014a) Palliativguiden. København: PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation, Syddansk Universitet. Søgt nov. 2014.

http://pavi.dk/Palliativguiden/Palliativguiden.aspx#here

Region Nord (2013). Byggeprogram; Nyt Aalborg Universitetshospital, Aalborg: Region Nord. Søgt nov. 2014.

http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Sundhed/Til%20sundhedsfaglige%20og%20samarbejdspartnere/Nyt%20Aalborg%20UH/Byggeprogram%20med%20bilag.ashx

Region Midt (2012). DNV-Gødstrup; Byggeprogram, etape 1. Region Midt. Søgt nov. 2014. http://www.dnv.rm.dk/files/Hospital/Vest/Administrationen/DNV/Download/Dokumenter/Byggeprogram/DNV-C-BP-08-Byggeprogram_etape_1.pdf

Region Hovedstaden (2010). Regionhovedstadens anbefalinger for Helende Arkitektur. København: Region Hovedstaden. Søgt nov. 2014.

http://www.regionh.dk/NR/rdonlyres/0445BAE1-2CA5-414F-AF9C-B59FBEFDA1F9/0/SamletRapportHelendeArkitektur.pdf

Realdania(2006). Program for Det Gode Hospice i Danmark, En skitse til hospice som en del af den palliative indsats. 1. Udgave. København: Realdania. Søgt nov. 2014

http://www.pavi.dk/Libraries/Diverse_dokumenter/program-for-det-gode-hospice-2006.sflb.ashx

Realdania. (2009). Program for Det Gode Hospice i Danmark. 2. Udgave. København: Realdania. Søgt nov. 2014

www.pavi.dk/Libraries/Diverse_dokumenter/10163_Ny_Hospice_Rapport_090921_2.sflb.ashx

Realdania. (2009e). Evalueringen af Hospice Djursland.Realdania. Søgt nov. 2014

http://arkitektur-lindring.dk/wp-content/uploads/2014/11/Evaluering-af-de-fysiske-rammer-p%C3%A5-Hospice-Djursland-2009.pdf

Saunders, C. (2006) Selected writings 1958 – 2004. Oxford: University Press, 2006

Statens Byggeforskningsinstitut. (1997). Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. København: Aalborg Universitet. Søgt nov. 2014

http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/bygningsindretning/indretning-af-eldreboliger-for-fysisk-plejekrevende-m-fl/indretning-af-eldreboliger-for-fysisk-plejekrevende.pdf

Statens Serum Institut (2013) Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer, for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 1. Udgave. København: Statens Serum Institut. Søgt nov. 2014

http://www.ssi.dk/~/media/Indhold/DK%20-%20dansk/Smitteberedskab/Infektionshygiejne/NIR/NIR%20Nybygning%20og%20renovering%201%20udg%202013.ashx

Sundhedsstyrelsen (2011). Anbefalinger for Palliativ Indsats. Version 1.1. København: Sundhedsstyrelsen. Søgt nov. 2014 https://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2011/SYB/Palliation/PalliativeIndsats_anbef.pdf

Tellervo, J. & Jessen, M. (2014). Kortlægning af kommunale institutioner med særlige palliative tilbud. Købehavn: PAVI, Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Timm, H. (2014). Historien om Palliation i Danmark. I Husebø, S., Landmark, B.T., Agger, N. P., Raunkiær, M., Moser, I., Frost, T., Synnes, O., Hirsch, A., Ottesenm S., Cronfalk, B. S. (Ed.) Hva er palliasjon?. (s. 15-19) Omsorg, 3.

Timm, H. & Vittrup, R. (2013). Mapping and comparison of palliative care nationally and across nations: Denmark as a case in point. Mortality, 18(2), 116-119.

Timm, H., Vittrup, R., Tellervo, J. (2013). Kortlægning af den specialiserede palliative indsats i Danmark(2009-2012) København: Palliativt Videncenter. Syddansk Universitet http://www.pavi.dk/Libraries/Diverse_dokumenter/PA_0313_Kortl%C3%A6gning_I_okt_2012_www.sflb.ashx

Timmermann, C., Uhrenfeldt, L., Høybye, M. T. og Birkelund, R. (2014). A palliative environment: Caring for seriously ill hospital patients. Syddansk Universitet (Ed.) Palliative and Supportive Care page. Cambridge University Press, 2014

The Kings Fund. (2007). Environmental Design Audit Tool, Principles for the Design of Residential and Day Care Homes and Hospices. England. Søgt nov. 2014

http://www.kingsfund.org.uk/projects/enhancing-healing-environment/hospice-design

The Kings Fund (2014b). Principles of Hospice Design. England: The Kings Fund. Søgt nov. 2014

http://www.kingsfund.org.uk/projects/enhancing-healing-environment/hospice-design

The Kings Fund (2008c). Improving elements in end of life care. England: The Kings Fund

Volf, C. (2014). En sundere arkitektur basseret på solens asymmetriske lys. LYS (1)

World Health Organization. (2004). WHO Definition of Palliative Care. World Health Organization. Søgt nov. 2014

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

Årsberetninger og patientstatistik (2004) Årsberetninger og patientstatistik. Fra Sct. Maria Hospice Center i Vejle, Hospice Søholm i Århus, KamillianerGaardens Hospice i Aalborg, Diakonissestiftelsens Hospice på Frederiksberg, Sankt Lukas Hospice og Hjemmehospice i Hellerup

Artikler fra litteratursøgningen (2011)

Barton, M., Hood, D. & Roggy, S. (1998). First know thyself… The value of a hospice environmental analysis. The American Journal of Hospice and Palliative Care, March/April.

Broom, A. & Cavenagh, J. (2001). On the meaning and experiences of living and dying in an Australian hospice. Health, Sage, juni.

Combe, K. (2011). Building the future. Nursing Standard, 25(26), 6-20.

Davis, S., Byers, S., Nay, R. & Koch, S. (2009). Guiding design of dementia friendly environments in residential care settings: Considering the living experiences. Dementia, 8, 185.

Degrémont N. (1998). Palliative care and architecture from hospital to people.European Journal of Palliative Care, 5(4).

Faulkner, J. (2010). Homelike design appeals to patients and families. Hospice Management Advisor, apr.

Firth, S. (1999). Counseling model: creating a healing environment in hospitals. Patient Education and Counseling, 36, 81-89.

Fricker, J. (2008). Design, Caring through architecture, 9, 521-522. http://Oncology.thelancet.com

Healy, V. (1986a). The hospice Garden: Addressing the patients’ needs through landscape. Del 1. American Journal of Hospice and Palliative Medicine/ the American Journal of Hospice Care, September/Oktober.

Healy, V. (1986b). The hospice Garden Addressing the patients’ needs through landscape. Del 2. American Journal of Hospice and Palliative Medicin/ the American Journal of Hospice Care. September/Oktober.

Hospital Home Health (2005). Adding hospice beds: Profiles of two efforts. Hospital Home Health, GA: American Health Consultants, nov.

Lawton, J. (1997). A room with a view. Nursing Times, 93(34), 53-54.

Lee, L. (2010). Building a life beyond cancer: Maggie’s Centres. European Journal of Palliative Care, 17(4).

Homicki, B. & Joyce, E. K. (2004). Art illuminates Patients’ Experience at the Massachusetts General Hospital Cancer Center. The Oncologist, 9, 111-114.

Hunt, L. (2011). Environments designed to heal. Nursing older people, 23(1).

Malmborg, A. (2000). Hospice de Beaune – et för de sjuka. Läkartidningen. 97(24)

Nuelsen, P. H.(1988). AIDS care and architecture. Journal of Ambulatory Care Management, Maj.

Pease, N. J. F. & Finlay, I. G. (2002). Do patients and their relatives prefer single cubicles or shared wards. Palliative Medicine, 16, 445-446.

Reed, R. A. (1995) Creating a healing environment by design. Journal of ambulatory care management, 18.

Robeznicks, A. (2007). Lighting the way. Modern Healthcare, 37(38), 1-10.

Rowlands, J. & Noble, S. (2008). How does the environment impact on the quality of life of advanced cancer patients? A qualitative study with implications for ward design. Palliative Medicine, 22, 768-774.

Ruddick, W. (1994). Transforming Homes and Hospitals. Hastings Center Report, 24 (5), 11-14.

Spichiger, E.(2009). Being in the hospital: An interpretive phenomenological study of terminally ill cancer patients’ experiences. European Journal of Oncology Nursing, 13.

Steele, E. Finding hope in treatment, Art to heal, art as a healing tool.

Stropko-O’Leary, P. (2010). Feasibility, financing, and design are keys to success of inpatient hospice. Hospice management Advisor, apr.

Sweitzer, G. (1997). The need for adjustable lighting in palliative care. European Journal of Palliative Care 1997, 4.

Sällström, C., Sandman, P. O. & Norberg, A. (1987). Relatives’ experience of the terminal care of long-term geriatric patients in open-plan rooms. Scandinavian Journal of Caring Science, 1(3-4), 133-40.

Van Dijk, P. (1995). Combining aesthetics and practicality in health care architecture. Journal of Ambulatory Care Management, 18.