Om Arkitektur og Lindring

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation sætter med projektet Arkitektur & Lindring fokus på arkitekturen som en del af den palliative indsats. Projektet er afsluttet ultimo 2017.

Projektet Arkitektur og Lindring er båret af et ønske om at styrke arkitekturen og rammerne omkring den lindrende indsats til patienter ramt af livstruende sygdom, deres pårørende og personale. Det blev opstartet i 2012 og har kørt frem til 2017.

I Projektet Arkitektur & Lindring er indsamlet, udviklet og formidlet viden om arkitektur og lindring, dernæst blev der fra 2014-2017 rådgivet og støttet til inddragelse af viden i forbindelse med byggeprojekter.

I disse år er arkitekturen og omgivelsernes indflydelse på patienterne for alvor blevet sat i fokus med begrebet Helende Arkitektur(2009), der beskrives i rapporten af samme navn, der blev udgivet i 2009 og i dag bruges som baggrund for udviklingen af de fremtidige sygehuse.

REHPA definerer med dette projekt begrebet ”Lindrende Arkitektur”, en arkitektur hvor rammerne spiller sammen med den lindrende (palliative) indsats. En definition som sætter fokus på arkitekturens indflydelse og sammenspil med den lindrende indsats, de palliative patienter, deres pårørende og personalet i de forskellige enheder.

Projektet er funderet i tankerne, der blev startet med den første udgivelse af ”Program for Det Gode Hospice i Danmark”(2006) som senere er genudgivet i 2009.

Projektet drives af REHPA , Videncenter for Rehabilitering og Palliation i et samarbejde med Signal Arkitekter. Videncenteret arbejder for at styrke den rehabiliterende og palliative indsats for mennesker ramt af livstruende sygdom. Projekt Arkitektur & Lindring har dog kun fokus på arkitekturen omkring den palliative behandling.

REHPA er organiseret under Region Syddanmark og Syddansk Universitet.

Projektet er finansieret med støtte fra Realdania.

 

 

Læs mere om REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation på vores hjemmeside www.rehpa.dk.