Om Arkitektur og Lindring

REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation sætter med projektet Arkitektur & Lindring fokus på arkitekturen som en del af den palliative indsats

Projektet Arkitektur og Lindring er båret af et ønske om at styrke arkitekturen og rammerne omkring den lindrende indsats til patienter ramt af livstruende sygdom, deres pårørende og personale.

I Projektet Arkitektur & Lindring indsamler, udvikler og formidler REHPA viden om arkitektur og lindring, dernæst rådgiver og støtter projektgruppen til inddragelse af viden i forbindelse med beslutnings- og byggeprocesser.

I disse år er arkitekturen og omgivelsernes indflydelse på patienterne for alvor blevet sat i fokus med begrebet Helende Arkitektur, der beskrives i rapporten af samme navn, der blev udgivet i 2009 og i dag bruges som baggrund for udviklingen af de fremtidige sygehuse.

REHPA definerer med dette projekt begrebet ”Lindrende Arkitektur”, en arkitektur hvor rammerne spiller sammen med den lindrende (palliative) indsats. En definition der sætter fokus på arkitekturens indflydelse og sammenspil med og påvirker den lindrende indsats, de palliative patienter, deres pårørende og personalet i de forskellige enheder.

Projektet er funderet i tankerne, der blev startet med den første udgivelse af ”Program for Det Gode Hospice i Danmark”(2006) som senere er genudgivet i 2009.

Projektet drives af REHPA , Videncenter for Rehabilitering og Palliation i et samarbejde med Signal Arkitekter. Videncenteret arbejder for at styrke den rehabiliterende og palliative indsats for mennesker ramt af livstruende sygdom. Projekt Arkitektur & Lindring har dog kun fokus på arkitekturen omkring den palliative behandling.

REHPA er organiseret under Region Syddanmark og Syddansk Universitet.

Projektet er finansieret med støtte fra Realdania.

REA_logo_pantone_45mm

 

Læs mere om REHPA, Videncenter for Rehabilitering og Palliation på vores hjemmeside www.rehpa.dk.